I think of you in colors that don`t exist.

29.05.2014 г.

Не искам думи халтави -  
преподреждам ги. 
Искам сянка да хвърлям 
и сянка да ми прави, 
някой хубав, в топлия следобед. 
Искам, спешна нужда, да почувствам, 
да се нажежавам. 
Но ето, че е равно, някак. 
Всичко - поносимо. 
Щастието е нататък. 
Щастие като тепсия.