I think of you in colors that don`t exist.

29.12.2011 г.

тръгвам
съпроводена от една майна
зад врата

след три часа
съм в графа пристигащи
а в мен са блесна блесна блеснали житата