I think of you in colors that don`t exist.

27.09.2010 г.

за Поетесата

И тя е нарцис.
Остроумен при това.
Дълбокомислещ.
С женско начало и мъжки краища.
Говори, псува, обича, смее се.
А тиха бръчка се провира под окото й.
Но нищо.
Външността е така преходна.
И изяществото също.
Само мислите остават, да отекват по безкрайните ъгли на Вселената.