I think of you in colors that don`t exist.

2.02.2011 г.

empty spaces

Всички сте празни. Празни чаши, празни кутии, празни очи, празни джобове, празни души, празни кесии, празни умове, празни погледи, празни ръце, празни сърца. Хубави сте. Но сте празни. За вас не може да се умре.

трудност

не понасям този свят
какво да направя
къде да се дяна
накъде да вървя?

сама съм
сама от утробата
сама в деня си
сама като куче

знам, че има
и други като мен
знам
но къде са?
някъде отвън
някъде там
в безкрая

и как е възможно
да ги срещна
като има
между нас
стени
от бетон

някои пият
други стават актьори
трети се самоубиват
и ги наричат
"безхарактерни"

аз не зная как да бъда с "характер"
как да се пропия
как да се самоубия
аз незная
къде да утеша себе си
само искам да спрете земята
за да сляза
и да вървя
пак сама
но поне не сред тълпата