I think of you in colors that don`t exist.

23.10.2014 г.

въпросителни

обърквам ли те със себе си, разбърквам ли те целия? карам ли костите ти да скърцат, да пукат... от облекчение или от омерзение?
далечните близости, все това ми е в устата. а така искам в устата ми да бъдеш ти.  не искам да те изяждам на една хапка, искам да те гледам отдалеч, как пристъпваш към мен - бавно и с лека стъпка, носиш се като миризма на палачинки в неделя сутрин. носиш се като малко корабче, хванато от вълните, люшкаш се насам-натам, а аз седя на брега и заравям ходила в пясъка.
стъмва се вече, залеза иде, чакам ли те още, малка лодчице с платна от цветни шалове?