I think of you in colors that don`t exist.

18.02.2014 г.

с очи като мокри камъчета
препускаш из сънищата