I think of you in colors that don`t exist.

11.05.2015 г.

усмихваш се, четейки

зъби ме обкръжават, 
блеснали в усмивка. 
зъби, отминали дни. 
бляскави повърхности, 
счупени мивки в лицата ви. 
разтегнати кръгове,
така и не разбрах 
сърцето ти ледена висулка ли е? 
пропускаш лъчи през 
ситото на съзнанието, 
колкото да оцелееш, 
но не и да се разтопиш безпаметно. 

аз съм вода 
течаща 
по пролетните склонове 
на планината. 
вливам се в реките, 
тръгвам към световните океани. 
еластичното сърце живее хлъзгав живот. 
гмурка се в дълбочините си. 
достига тъмни и страшни пространства, 
в които не е влизал никой.

усмихваш се.
четейки.