I think of you in colors that don`t exist.

14.02.2011 г.

нека да е

искам да е лято
толкова ли много искам
и да нося гуменки на босо
и да джапам по реката
после да се гмуркам в тревата
да запаля малката количка
и да литна в безброй посоки
там където бръмбар тихо свири
и калинка му приглася
там където има дири
на коне,овце и крави,
там където има мирис
на сено и на коприва
там където си постилам
тънкото одеало
и заспивам
а завива ме с прегръдка синьото небе
докато очите си отворя
пухкав облак ми намига
и ме носи на крилата
малка чучулига
смеят ми се други птици
с калпачета червени
и ме гледат от дървото
с песни още неизпени
искам вече да е лято
толкова ли много искам?