I think of you in colors that don`t exist.

18.02.2015 г.

чаршафи

аз
не 
съм 
съкращение на име в нечий телефон.
не съм буква, точка. 
дясна скоба. 
запетая, 
кавичка, 
многоточие,
лице от хартия,
бележка в нечий джоб. 
дишам, жива съм. 
с кости, кожа, коса. 
пръстите ми са еластични, 
а душата ми не е кашон.  
танцувам, смея се, плача, 
викам и често съм гладна. 
аз съм човек. 
знаеше ли го? 
не съм вчерашен вестник, 
който изчиташ на един дъх 
и ползваш за подпалки.
диханието ми сега напомня смъртността си. 
кожата ми, полепнала по чаршафите, 
задъхано живее младостта си.