I think of you in colors that don`t exist.

30.12.2014 г.

look at the stars
look how they shine for you
and everything you do
yeah, they were all yellow
your skin, your skin and bones
turn it to something beautiful
do you know?
you know...

колко си светъл. yellow. 
колко мрачина има на дъната ни, но се изплъзва, малко, по малко. капка по капка. навика на черупките, навика на страха и съмненията в същината... в целостта... в сбъдването. в силата ни... твоя или моя.
децата, които си играят с огъня, казват, нощем се напикавали. а ние сме някакви глезеници на съдбата. дришливи щастливци, чиито ръце са държани от ангели. другото е глупост.