I think of you in colors that don`t exist.

10.05.2014 г.

...

някой чист и светъл, господи прати ми. уморих се да лекувам. станах черна, станах друга. някой светъл лъч, за мен, както мен изпращаш все при тъмните. да ми бъде стълб и свод, своя светлина да притежава, не да отразява, ами да създава, претворява... моята угаснала, почти.