I think of you in colors that don`t exist.

9.06.2011 г.

сахара са очите ти. няма капка вода и пясъците ме прегръщат, докато потъвам там
океан е лицето ти. разлива вълните си по коленете ми
гора са думите ти. с мирис на треви и на летен повей от билото на планината
вятър са ръцете ти. вдигат ме високо над покривите на града
диви коне са чувствата. пускам ги на воля, докато не се уморят