I think of you in colors that don`t exist.

4.04.2014 г.

пух

мрачен, казват, бил блогът. тъжен, готически или и аз не знам. ако е готически, поне се стреми към небето. аз мога да добавя със сигурност, че има и правописни греши. всякакви впрочем.
но нищо. всичко е хубаво, когато отминава, леко, плавно, мрачината вътре се стопява.  и слънце не ти трябва, дори, когато вътре грее. е, запалила съм сега един изкуствен прожектор в сърцето, но... скоро, скоро, слънцето, чакаме го. лъчите и необятността. и всичко е прекрасно и ужасно, точно като във филм на фелини. пухчетата дойдоха значи е пролет .))