I think of you in colors that don`t exist.

8.01.2015 г.

гърмяно куче не се допира до човешка длан
но явно ти си имал нещо повече от хляб у шепите си

въртим се около оста си
и около електрини/едипови комплекси

учим се да сме бързи
като метеори летящи срещу планети

светим диодно и отразено
мотаем се през зимата на недоволството си

Няма коментари:

Публикуване на коментар