I think of you in colors that don`t exist.

18.07.2012 г.

преди години ме попита "отиде ли си малката". сега размислям. мина време. отишла ли си е? онази. устатница. досадна. изискваща и репетираща скандал пред огледалото. хищно се смееше. извикваха я определени ръце. не я помня. изчезнала е. заради любов. заради спокойствието, заради самотата, дори. не се завръща, заради постоянните уверения, заради стабилността, заради дните, нощите... копнежите. заради теб, именно. заради това, че си тук. и заради това, което съм аз. сега.

Няма коментари:

Публикуване на коментар