I think of you in colors that don`t exist.

4.01.2016 г.

сърцето желязното, в него живее кукувица.
тя разрушава гнездата на другите,
гнездата в главите им
направени от сламките на
лъжите им

3 коментара: