I think of you in colors that don`t exist.

19.03.2015 г.

за игликите е време да цъфтят,
но снегът не мисли така.
както понякога аз и ти имаме различни мнения,
но все пак се срещаме по средата...
точно както снегът и игликите се срещат днес.
нарича се любов,
или сняг през март.
и двете - съвършено естествени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар