I think of you in colors that don`t exist.

22.11.2014 г.

твърде объркано,
разбъркано,
ръце в коси,
напукани устни,
чаршафи на топка
дървена луличка
меки възглавници
болка
лека
в ребрата
смисъл
усещане
вечер зад завесите
с летящите риби

Няма коментари:

Публикуване на коментар