I think of you in colors that don`t exist.

8.08.2014 г.

искам да ме снимаш гола
да преливаш в зениците ми,
да се уталожиш в дъното ми
и да се свиеш там
до края на блендите -
където не прониква свят,
където е неизмерима вълната на
светлочувствителния материал

Няма коментари:

Публикуване на коментар