I think of you in colors that don`t exist.

12.05.2014 г.

play it on repeat

съучениците ми побелели
съученичките ми позабременели

дните се нижат
аз съм на стартовото стъпало
в животеца си скромен и 
единственото, което
искам е да спя под звездите

не пораствам, сякаш
но се издължавам
и в лицето
и в душата

не поглеждам през рамо,
както преди,
и все повече хора
хвърлям зад борда,
блъскам ги,

мъчно ми е само 
за тези, чиито сърца неволно
поробих
измъчват ме очите им
през нощите
и се моля
да успея да изкупя
грешките

Няма коментари:

Публикуване на коментар