I think of you in colors that don`t exist.

2.02.2011 г.

empty spaces

Всички сте празни. Празни чаши, празни кутии, празни очи, празни джобове, празни души, празни кесии, празни умове, празни погледи, празни ръце, празни сърца. Хубави сте. Но сте празни. За вас не може да се умре.

Няма коментари:

Публикуване на коментар