I think of you in colors that don`t exist.

14.06.2010 г.

Да се опитваш да достигаш хората,ежедневно, е като да се стремиш към Слънцето. Със залеза всичко започва от начало. До следващият ден, до следващото утро.

Няма коментари:

Публикуване на коментар